OPLÆG OG WORKSHOPS


Jeg har i mange år afholdt en lang række oplæg og workshops, og jeg elsker at formidle og være i dialog med deltagerne - hvad enten det er børn eller voksne!

De oplæg og workshops jeg tilbyder gennem MusicMeNow, er sat sammen udfra de faglige områder jeg ved allermest om, gennem forskning på områderne, viden og praksis erfaring. Hvert eneste oplæg eller workshop målrettes altid de specifikke deltagere.  
Eksempler på oplæg og workshops jeg har afholdt: 

 

MUSIKTERAPI: OPLÆG FOR PROFESSIONELLE

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, der bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation. I musikterapeutisk behandling opnås den perfekte mulighed, for at bruge musikkens enestående egenskaber som terapeutisk middel, til at behandle og udvikle mennesker. Oplægget kan enten tage udgangspunkt i at præsentere musikterapi som behandlingsform, belyst gennem forskning, teori og cases, eller det kan handle om muligheden for at bruge musik i sit arbejdsliv, til at håndtere stress og tilføre mere glæde.


 

MUSIK & FARVER: WORKSHOP FOR BØRN 

Skoler, børnehaver og andre institutioner kan booke denne workshop, hvor børnene får mulighed for at opleve musik og farver på en ny måde. Farver og og lyd! Hænger de sammen? Vi undersøger hvilke lyde farver har og hvilke farver lyde har. Hvilke instrumenter kan vi bruge til at spille farvernes lyde, og hvordan lyder det når én farve og når flere farver spiller sammen? Børnene kommer sammen til at danne et regnbueorkester, hvor alle spiller en vigtig rolle.


 

TRAUMER: OPLÆG FOR PROFESSIONELLE

Oplægget er for dig der arbejder med børn eller voksne der er blevet traumatiseret efter fx en trafikulykke, dødsfald, skilsmisse eller andre livsændrende oplevelser? Eller flygtninge, der er flygtet fra krig og ødelæggelse, og har været udsat for voldsomme oplevelser. Du får en grundig indføring i traumets anatomi med baggrund i den nyeste forskning, og du vil blive klædt bedre på til at forstå behovene hos et menneske der er blevet traumatiseret.  


 

SYGDOMS- OG SUNDHEDSFORSTÅELSE: OPLÆG FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE OG PÅRØRENDE

Kultur har betydning for forståelsen af sygdom – hvad enten det er fysiske eller psykisk sygdom. Om man er født i Danmark eller er kommet til Danmark med en anden kulturel bagrund, så kan der for patienten opstå problemer med at modtage hjælp og behandling, og for den professionelle kan det være svært at give den optimale behandling. Det kan bunde i forskellige forståelser af sygdom og sundhed, og egnet behandling.
Med baggrund i teorier inden for medicinsk antropologi, samt mange års praktisk erfaring, stiller jeg i oplægget skarpt på de faktorer og forståelser der spiller ind i patient-behandler mødet. Som deltager går du hjem med viden og redskaber du kan bruge for at optimere din situationen - som patient, pårørende eller behandler.Kontakt mig for at høre mere om oplæg og workshops. 

 


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes MusicMeNow.dk v./ Nana Hostrup Mørch

Cvr. nr. 27056784