MUSIKTERAPI 

– en af verdens ældste terapiformer!Hvad er musikterapi

Musikterapi er brug af musik eller musikalske elementer som lyd, rytme, melodi, harmoni og klange

som led i en proces, der har til hensigt at støtte og fremme klientens funktionsniveau.

Musikterapi sigter mod at udvikle potentialer eller genetablere funktioner for den enkelte,

og som følge heraf en bedre livskvalitet gennem forebyggelse, rehabilitering eller behandling.

I musikterapien arbejdes der ud fra individuelt formulerede mål, der tager udgangspunkt

i den enkelte klients behov og udviklingspotentialer. 


Musik som redskab

I musikterapi bruges musikken som et redskab til at skabe udvikling i interaktionen med omverdenen,

gennem musikalske oplevelser, følelser og kroppens sprog. Musikterapien bliver på denne måde

et middel til samvær og handling, en vej til følelsesmæssige oplevelser og erkendelse samt et personligt

udtryksmiddel. Gennem musikterapien kommer klienten således til at udforske, mærke og bruge

sine ressourcer, arbejde med sensomotoriske handlinger ved aktivt at spille musik og bevæge sig til musik,

ligesom kropsbevidsthed, selvtillid og identitet styrkes gennem musikalske udtryk.

Musikterapiens resultater er dokumenteret i en lang række forskningsrapporter

og videnskabelige arbejder.


Former for musikterapi

Musikterapi kan opdeles i to former. I aktiv musikterapi, hvor terapeuten fx improviserer med klienten, spiller komponeret musik eller skriver sange. I det aktive samspil kan der arbejdes med en styrkelse af selvudtryk, social interaktion, vitalitet, spontanitet og regulering af følelser og spænding/afspænding. I receptiv musikterapi, får klienten gennem fx det at lytte til musik mulighed for at danne sig indre billeder og forestillinger med speciel betydning, eller musiklytning med det formål at reducere stress og forbedre søvnkvaliteten. Receptiv brug af musik styrker koncentration, opmærksomhed, nærvær, kontrol af tanker, tålmodighed, og rummelighed.


Hvem kan bruge musikterapi

Stort set alle kan have glæde af musikterapi. Det kræves ikke at man kan spille musik i forvejen eller have specielle musikalske evner, musikken bruges som et middel til at opnå de mål der arbejdes med. Kontakt mig for at høre mere om musikterapi. 

HVORFOR MUSIK?!

 


KÆRLIGHED

Musik udløser dopamin i hjernen, den samme kemiske ’feel good’ proces der sker, fx når vi forelsker os.BEVÆGELSE

Musik stimulerer vores hjerne til fysisk aktivitet. Løb, dans, hop og leg til musik!FØLELSER

Musik fremkalder følelser, en sang giver gåsehud, eller får os til at grine eller græde.INDLÆRING

Musik aktiverer hele hjernen, så vi bedre kan koncentrere os, huske og tilegne os ny viden.AFSLAPNING

Musik kan mindske angst, understøtte afslapning go hjælpe dig til at falde i søvn.Copyright © Alle rettigheder forbeholdes MusicMeNow.dk v./ Nana Hostrup Mørch

Cvr. nr. 27056784